Baza Danych Organizacji Wiejskich

Z końcem marca 2021 zakończony został etap projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, obejmujący zbieranie informacji o organizacjach do Bazy Danych Organizacji Wiejskich. Formularz dodawania organizacji został wyłączony.

 

Baza to część projektu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” realizowanego dzięki dotacji otrzymanej od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Celem projektu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy nt. aktywności obywatelskiej na wsi, w tym przede wszystkim określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami działającymi na obszarach wiejskich. Program rozwoju obejmuje również tworzenie powiązań z ukraińskimi producentami (производитель w języku ukraińskim) wyrobów włókienniczych. Dane zebrane poprzez Bazę Danych Organizacji Wiejskich zostaną uzupełnione o wywiady telefoniczne oraz wywiady grupowe (tzw. fokusy) z przedstawicielkami i przedstawicielami wylosowanych organizacji. Pozyskane informacje i wnioski z nich płynące przedstawione zostaną w publikacji, której wydanie planowane jest na grudzień 2021 roku.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami, zapraszamy na podstronę projektu lub do kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy.