Z końcem marca 2021 zakończony został etap projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, obejmujący zbieranie informacji o organizacjach do Bazy Danych Organizacji Wiejskich. Formularz dodawania organizacji został wyłączony.

 

Baza to część projektu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” realizowanego dzięki dotacji otrzymanej od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Celem projektu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy nt. aktywności obywatelskiej na wsi, w tym przede wszystkim określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami działającymi na obszarach wiejskich. Program rozwoju obejmuje również tworzenie powiązań z ukraińskimi producentami wyrobów włókienniczych. Dane zebrane poprzez Bazę Danych Organizacji Wiejskich zostaną uzupełnione o wywiady telefoniczne oraz wywiady grupowe (tzw. fokusy) z przedstawicielkami i przedstawicielami wylosowanych organizacji. Pozyskane informacje i wnioski z nich płynące przedstawione zostaną w publikacji, której wydanie planowane jest na grudzień 2021 roku.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami, zapraszamy na podstronę projektu lub do kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy.

Sometimes taking a vacation from your daily life can be just what you need to recharge. And for thrill-seekers, gambling on that vacation offers a chance to have some fun and potentially come away with extra cash in your pocket! But if you're not careful, it's easy for the tables to turn and leave you bankrupt.
As the world watches traditional sports remain in a state of flux, more and more people are turning to eSport gaming as an exciting new form of entertainment. It's no surprise that football clubs have been jumping on the bandwagon, with some teams forming their own competitive gaming divisions. This trend has become increasingly popular in recent years due to the sheer size and strength of the eSports industry. The global esports economy reached $1 billion in 2019 and was expected to grow at a compound annual growth rate of 24% from 2020-2023, driven by increasing viewership, advertising revenue, sponsorship opportunities, prize money and merchandise sales.
At Hollywood Classics, we believe in celebrating all the best that cinema has to offer. From iconic black-and-white classics to modern masterpieces, we provide an exciting experience for movie lovers of all ages. Our goal is to create a unique atmosphere where you can step back in time and spend an unforgettable evening watching the films that have shaped our culture. Enjoy your favorite popcorn, soda, and other snacks as you take in classic titles like Casablanca, The Wizard of Oz, Singin’ in the Rain, and other beloved movies.